Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volební program

NAŠE VIZE A ZÁMĚRY PRO ZUBŘÍ NA OBDOBÍ 2022 – 2026

 • Rekonstrukce interiéru Klubu mimo již opravené prostory
 • Podporovat bytovou výstavbu pro mladé rodiny, například proměnit studii nových bytů na sídlišti ve skutečnost ve spolupráci s jinými subjekty
 • Vybudovat odstavný pruh před školu T.G.M. pro bezpečné vystupování a nastupování dětí
 • Pokračovat ve výstavbě chodníků a parkovacích míst na sídlišti
 • Vybudovat nové chodníky od Rozcestí směrem na Horní Konec, dále směrem od Rozcestí na Staré Zubří a to po etapách
 • Rekonstrukce kotelny u Domu služeb na novou Hasičárnu
 • Rekonstrukce kulturního domu na Starém Zubří
 • Realizovat rozšíření vodovodu na Horním konci a to včetně místní části Čertoryje
 • Postupné rozšiřování hřbitova dle schválené studie
 • Úprava zeleně a venkovní učebny u školy T.G.M.
 • Využití městských pozemků k rozšiřování zeleně o nové aleje, odpočinková místa, postupná obnova napadených a nemocných stromů
 • Městské budovy připravit na postupný přechod topení z plynu na alternativní zdroje tepla
 • Podporovat sportovní činnost ve městě
 • Podporovat spolky a organizace působící v našem městě
 • Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy na přechodech pro chodce, řešení některých nepřehledných křižovatek např. U Rožku
 • Postupná oprava místních komunikací
 • Maximální využívání vhodných dotací
 • Zefektivnění práce zaměstnanců městského úřadu

Zhodnocení práce v Radě města za končící volební období 2018 – 2022 

Již podruhé jsme měli zástupce v Radě města a spolu s koaličními partnery se podařilo naplnit tyto záměry, které jsme měli ve volebním programu.

 • Byl dokončen dům pro seniory, který má současný název dům s pečovatelskou službou
 • Současně s tím byl také dokončen lékařský dům
 • Byl realizován projekt mobility před novou školou s parkovacími prostory, rozšíření mostu před městským úřadem, vybudovány nové chodníky a osvětlení až po rozcestí na Staré Zubří
 • V malém počtu se upravovaly parkovací prostory na sídlišti
 • Rozšířil se vodovod na Horním konci včetně vybudování nového vodojemu
 • Je v provozu nová autobusová zastávka na Starém Zubří s místním názvem Vlkoprdy, a taktéž byla postavena zastávka stejného typu na Starém Zubří u Hřiště
 • V loňském roce byla dokončena rekonstrukce Smuteční síně

Taky bychom Vás chtěli ještě seznámit s připravovanými projekty, které jsou již rozpracovány a na některé z nich je již vydáno i stavební povolení.

 • Projektová dokumentace na rekonstrukci interiéru klubu
 • Projektová dokumentace na odstavný pruh u školy T.G.M. pro zvýšení bezpečnosti dětí
 • Projektová dokumentace na chodník od nové autobusové zastávky Vlkoprdy směrem na Staré Zubří. Připravují se projekty na chodníky Rozcestí směrem Horní konec a Rozcestí směrem Staré Zubří
 • Studie na rekonstrukci kotelny Domu služeb na Hasičárnu
 • Studie případného rozšíření sídliště

Samozřejmě jsou i věci, které se bohužel nepodařilo realizovat. Důvodů je více, jako zdlouhavá příprava projektů, technické komplikace, limitující finanční možnosti města a v neposlední řadě i neshoda s koaličními partnery. Některé bychom zde uvedli.

 • Rozšíření parkovacích míst na sídlišti bylo jen částečné
 • Oprava Kulturního domu na Starém Zubří
 • Postupné rozšiřování místního hřbitova
 • Reorganizace městského úřadu

Věříme, že budeme mít možnost nejenom tyto, ale i další projekty realizovat i v budoucnu a tím rozšiřovat služby a zkvalitňovat život občanům v Zubří.