Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vodojem na horním konci

  • Vodojem a prodloužení vodovodu na Horním konci bylo provedeno na základě potřeb a opakujících se požadavků v této části města. Občané se zde potýkali po dlouho trvajících suchých létech s nedostatkem pitné vody.