Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupné rozšiřování hřbitova dle schválené studie

1 Komentář

  • S rozšířením hřbitova souvisí i řešení odpovídající dopravní obslužnosti včetně parkovacích stání, což zcela opomíjejí všechny dosavadní územní studie a záměry. Copak to nejde řešit komplexně v návaznosti na okolní stavby jako je kostel a smuteční síň? Není rovněž ideální, když musí pohřební vůz po ukončení smutečního rozloučení odjíždět v protisměru jednosměrné ulice a porušovat tak dopravní předpisy. Chtělo by to už jednou připravit projekty promyšlené, bez chyb a nedokonalostí, které je nutno dodatečně napravovat. Rozkopávaná nedávno vybudovaná ulice Sportovní by měla být dostatečným poučením.

    0
    0

Zanechat komentář