Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1. Milan Zeman

Kandidát na starostu.

V Zubří a přírodě jsem prožil celý svůj dosavadní život a chci, aby tomu bylo tak i nadále. Mnohému jsem se naučil a přál bych si, abychom si vážili toho co máme a ve zdraví toho užívali. Chyby hledali první u sebe a potom u druhých.

Proč chci kandidovat na starostu?

Jelikož v Zastupitelstvu Zubří pracuji již několik let a v Radě Města Zubří jsem mohl pracovat dvě volební období, tak bych rád chtěl v započaté práci i nadále pokračovat. Zároveň jsem se aktivně podílel jako předseda Komise rozvoje města na vypracování Programu rozvoje obce na období až do roku 2025. Tyto dosavadní zkušenosti včetně zkušeností manažerských v profesním životě, bych rád nabídnul občanům Zubří, včetně několika vizí své případné budoucí práce.

  • Bezodkladně připravit město na případnou energetickou krizi a to hlavně školy, školky a ostatní veřejné budovy
  • Občanům města nabídnout poradenskou pomoc vybraných úředníků na úřadu Města Zubří a to nejenom v souvislosti s případnou krizí, ale i v běžném životě
  • S tímto úzce souvisí reorganizace městského úřadu a vstřícnost zaměstnanců k občanům
  • Investice a opravy realizovat pouze za předpokladu finančního zajištění a dle priorit a potřeb občanů
  • Stabilizovat veřejné finance města
  • Zajistit bezpečnost našich občanů
  • Pokusit se o důstojné a smířlivé jednání zastupitelů a otevřenější informovanost občanů

To jsou jedny z mých představ, jak by mohlo lépe fungovat nové vedení města. Samozřejmostí je běžná každodenní práce starosty. Rád bych tímto oslovil co nejvíce občanů našeho města, aby mne podpořili ve volbách dne 23. a 24. září.  

Děkuji všem, kteří se rozhodnou mně a zástupce na naší kandidátce podpořit.

Milan Zeman